Girls JV Statistics 2022-23

Girls JV Statistics 2022-2023

RankPlayerTeamGradeGamesAverageTotal PinsHigh GameHigh Series (2 Game)
1Ava StewartFL Girls Varsity12th4153612187349
2Carissa FastFL Girls Varsity11th2151.5303165303
3Jade LauxFL Girls Varsity11th4123492151260
4Dani PaulusFL Girls Varsity12th4116.25465131246
5Whitney TimmermanFL Girls Varsity12th4113.5454152269
6Jada FlintFL Girls JV10th1111111111111
7Sophia ScheerFL Girls Varsity11153535353
8Makenzie HolthausFL Girls Varsity11th-----
9Zoey ElsonLady Tigers11th-----
10Tessa StewartLady Tigers10th-----
11Kayla HacklerLady Tigers10th-----